COMMERCIAL

עיצוב חלל מסחרי

לקוח הקצה נחשף לריבוי מסרים ולתחרות רבה.
הוא נכנס למקום, מגיב לו אינטואיטיבית ומגבש די מהר עמדה על המקום בהתבסס על תחושותיו.
על כתפינו עומדת האחריות לגשת לעיצוב החלל המסחרי בתשומת לב, מתוך הבנת ערכי החברה,חזונה ומטרותיה השיווקיות, וליצור שפה רגשית, חווייתית ותחושתית המעבירה ללקוח את המסרים המדוייקים אשר יניעו אותו להתחבר, להישאר ולרכוש. 
לא כל עיצוב טוב מבטיח את הצלחתה של החברה, אך כל עיצוב גרוע, יכול להפיל אותה. אנו מביאים תפיסה רעננה ויצירתית המחברת את כל החוליות הרלוונטיות לעיצוב העסקי למהות אחת עוצמתית מסעירה ומרגשת.

נגן וידאו